Ahadi yetu

Kuwasaidia watu wenyewe na wengine na kichocheo cha maisha mengi!

Tumejitolea kwa afya nzima ya familia za wakulima vijijiji na vijiji. Njia zetu za vitendo zinapatikana kwa wote, na kuvunja vizuizi vya lugha na kusoma kwa mafunzo ya picha na ya vitendo. Tumejitolea kufundisha viongozi wa jamii kuongoza wengine kuelekea maisha yenye afya, mengi.

__wf_kuhifadhiwa_urithi__wf_kuhifadhiwa_urithi__wf_kuhifadhiwa_urithi__wf_kuhifadhiwa_urithi

Kwa maskini

Katika kujitolea kuwatumikia wahitaji - wenye njaa, yatima, wakimbizi, na wafungwa - tunaonyesha upendo wa Kristo kwa maskini. Hii sio dhamira yetu tu, ni wito wetu.

Kwa Sayari

Tunatetea kwa shauku sayari yetu kwa kilimo endelevu na vyakula vya mimea. Kama wasimamizi wa uumbaji, tunaelewa mzunguko wa kutoa maisha ya chemchemi na mavuno ni muhimu kwa kuishi wa binadamu na zawadi inayopendeza kutoka kwa Mungu.

Kwa Mungu

Tunathamini kila maisha, tukiona kila mtu kama maonyesho ya upendo wa Mungu wa kimungu. Dhamira yetu ni kuinua na kuimarisha maisha, kimwili, kihemko, na kiroho. Tunaheshimu upendo Wake, unaonyeshwa wazi zaidi kupitia Yesu, kwa kutumikia wengine, na kama Yeye, tunatarajia kufikia mataifa yote, makabila na lugha katika tamaa yetu ya kushiriki baraka zake.

Ujumbe wetu

Dhamira ya FARM STEW International ni kuboresha afya na ustawi wa familia maskini na watu wenye hatari kwa kushiriki kichocheo cha Mungu cha maisha mengi duniani kote.

Maono yetu

FARM STEW, iliyoongozwa na mafundisho ya Yesu kwamba wote “wanaweza kuwa na uzima na kuwa na uzima zaidi” yanayopatikana katika Yohana 10:10. Kupitia mafunzo ya FARM STEW, watu maskini na wenye hatari duniani wana ujuzi wa kushinda njaa, magonjwa, na umaskini.

Malengo yetu

__wf_kuhifadhiwa_urithi

Kupambana na Utoto

Kuzuia athari mbaya, za maisha ya maisha ya utapamizi kwa watoto chini ya mitano kwa kuhimiza lishe ya kabla ya kuzaliwa, kunyonyesha kipekee kwa miezi 6, na kuongeza ubora wa chakula cha vyakula vya kuchukua. Kukuza vyakula kamili, lishe tofauti ya mimea kwa watu wote, haswa kwa wasichana vijana, mama wanatarajiwa, na wazee.

__wf_kuhifadhiwa_urithi

Kuanzisha Bustani za Nyumbani

Kuileza familia za shamba za maisha na ujuzi na zana za kuunda bustani yenye nguvu za jikoni kwa kutumia kilimo cha upya, na dhamira ya kuhakikisha upatikanaji wa chakula salama na lishe kwa wote na kuondoa njaa mwaka mzima.

__wf_kuhifadhiwa_urithi

Ongeza upatikanaji wa chak

Ongeza usindikaji rahisi, wa ndani wa vyakula vinavyopatikana kwa urahisi kama maharagwe ya soya, mahindi, matunda, na mboga ili kuongeza thamani ya virutubisho na kuhifadhi chakula kwa matumizi ya mwaka mzima.

__wf_kuhifadhiwa_urithi

Kuendeleza Biashara ndogo

Kuhimiza akiba na usimamizi wa pesa za kibiblia, kukuza ujuzi wa ujasiriamali na kuunda bidhaa zenye kuongeza thamani na ziada yao

__wf_kuhifadhiwa_urithi

Kuboresha Usafi

Kupata upatikanaji wa usafi sahihi na usafi, haswa unaohusiana na usafi wa hedhi kwa wasichana wenye umri wa shule Akomesha uchafu wazi, na kukuza kuosha mikono kwa kuzingatia wale walio katika hali hatari.

Hebu tukujihusishe!

Fanya athari na zawadi yako leo
__wf_kuhifadhiwa_urithi
Kuchangia
Jisajili kwenye jarida letu__wf_kuhifadhiwa_urithi
__wf_kuhifadhiwa_urithi